Tjenester

Regnskap og lønn

Vi leverer regnskapsfører- og lønnsoppdrag på skybasert regnskapssystem av høy kvalitet. Dette inkluderer løpende bokføring, bankremittering, fakturering, lønnskjøring, prosjekthåndtering, rapportering mv.

Rådgivning

Vi leverer et bredt spekter av rådgivningstjenester; herunder skatte- og avgiftsrådgivning, bistand ved stiftelser, emisjoner, fusjoner og fisjoner, omdanninger, valg av selskapsstruktur, aksjonæravtaler mv.

Konsulent

Vi leverer også konsulentoppdrag hvor vi bistår virksomheter med ulike prosjekter innen etablering av interne rutiner og prosesser, intern- og eksternrapportering, analyser, bistand til budsjetterings, forecastingsmodeller, likviditetsstyring, verdivurderinger, styrerapportering mv.

Kontakt oss

Om oss

Vi tilbyr regnskapsføring og rådgivning med personlig engasjement og tilnærming til våre kunder. Vi setter tilgjengelighet i høysetet, og har over tid erfart at dette er med på å skape robuste tillitsforhold og grunnlag for merverdi til våre kunder.
 

Relevant regnskap er etablert av Roald Vatne, med nærmere ti års erfaring som revisor og rådgiver for en rekke ulike aktører innenfor det typiske SMB segmentet. Han har alltid hatt et personlig engasjement i sine kunderelasjoner, og har av denne grunn ervervet tillitt som rådgiver innenfor et vidt spekter av problemstillinger. Med denne bredden kan han betjene kunder innenfor de fleste utfordringer, og samtidig være tydelig der han mener der det er riktig å konferere med ytterliggere spisskompetanse.
 


Vi tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester via skybaserte løsninger, som gir oss et grunnlag for å danne gode og effektive løsninger.
Som din regnskapsfører ønsker vi kontinuerlig å identifisere forbedringsområder i virksomheten, og vi tar gjerne initiativ til en kopp kaffe hvor vi ser på mulighetene som kan være av betydning for dere.

Ansatte

Roald Vatne

Roald Vatne

Autorisert regnskapsfører / Statsautorisert revisor / Daglig leder

40639340 roald@relevantregnskap.no

Roald Vatne

Autorisert regnskapsfører / Statsautorisert revisor / Daglig leder

Tore Rugland

Tore Rugland

Regnskapskonsulent

47444276 tore@relevantregnskap.no

Tore Rugland

Regnskapskonsulent

Elise Myklebust

Elise Myklebust

Senior regnskapskonsulent

46419824 elise@relevantregnskap.no

Elise Myklebust

Senior regnskapskonsulent

Olav Snørteland

Olav Snørteland

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

40639906 olav@relevantregnskap.no

Olav Snørteland

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

Marcus K. Thorsen

Marcus K. Thorsen

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

46467521 marcus@relevantregnskap.no

Marcus K. Thorsen

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

Karoline Valen

Karoline Valen

Senior regnskapskonsulent

91190743 karoline@relevantregnskap.no

Karoline Valen

Senior regnskapskonsulent

Kristin Refsnes

Kristin Refsnes

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

40639079 kristin@relevantregnskap.no

Kristin Refsnes

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

Fredrik Haaland

Fredrik Haaland

Senior regnskapskonsulent

95053631
fredrik@relevantregnskap.no

Fredrik Haaland

Senior regnskapskonsulent

Hanne Steinskog Ekeli

Hanne Steinskog Ekeli

Regnskapskonsulent

95016555
hanne@relevantregnskap.no

Hanne Steinskog Ekeli

Regnskapskonsulent

Anna Sæterdal

Anna Sæterdal

Regnskapskonsulent

46782862
anna@relevantregnskap.no

Anna Sæterdal

Regnskapskonsulent

Tine-Lise Kårstad

Tine-Lise Kårstad

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

45502077
tine@relevantregnskap.no

Tine-Lise Kårstad

Autorisert regnskapsfører / Senior regnskapskonsulent

Sverre Hatteland

Sverre Hatteland

Autorisert regnskapsfører / Statsautorisert revisor / Senior regnskapskonsulent

41457011
sverre@relevantregnskap.no

Sverre Hatteland

Autorisert regnskapsfører / Statsautorisert revisor / Senior regnskapskonsulent

Tina Beate Lundberg

Tina Beate Lundberg

Regnskapskonsulent

90129473
tina@relevantregnskap.no

Tina Beate Lundberg

Regnskapskonsulent

Daniel Strømskag Rye

Daniel Strømskag Rye

Regnskapskonsulent

47503889
daniel@relevantregnskap.no

Daniel Strømskag Rye

Regnskapskonsulent

Vil du bli vår nye kollega?

Vi vokser - og nå søker vi enda en kollega til vårt team. Den viktigste egenskapen vi ser etter i vår nye kollega er evnen til å være tilstede og skape tillit hos våre kunder. Dette oppnår vi ved å forstå og samhandle med våre kunder utover det som forventes.

Referanser

Relevant Regnskap er svært dyktige og har skapt betydelig merverdi for oss som selskap. Med deres kompetanse har vi en samarbeidspartner som vi med stor tillit kan hente nyttige råd og rettledninger av. Selskapet har en personlig tilnærming til kunden og jobber proaktivt mht. elementære frister og generell drift.

Filip Nasr

Partner - Front Innovation

Etter å ha drevet filmproduksjonsselskap i 23 år var det en stor lettelse å gå fra et stort regnskapsfirma til et mindre regnskapsfirma som gir oss betydelige forbedringer i vår hektiske hverdag. Vi opplever en stor tilgjengelighet med raske tilbakemeldinger på forespørsler og hjelp. Nå er regnskapsføreren vår også revisorutdannet og proaktiv ift. rådgivning for skatt, avgifter og generell drift. Det er betryggende å ha en sparringspartner som utfordrer det etablerte med gode løsninger.

Bjørn Eivind Aarskog

Produsent og regissør - Filmhimmelen AS

I Relevant Regnskap har vi fått en samarbeidspartner som bryr seg om vår virksomhet og er opptatt av å fasilitere våre vekstambisjoner. Det rådgivende aspektet står sterkt, der de på eget initiativ kommer til oss med forbedringsforslag og konstruktive tilnærminger til ulike problemstillinger. Jeg vil fremheve den gode dialogen Relevant har med alle ledd i organisasjonen vår.

Cato Vevatne

CEO / Grunder – KVS Technologies

Etter å ha byttet til Relevant Regnskap har vi fått en helt annen tilnærming til eget regnskap. Nå har vi ved bruk av Tripletex, utarbeidet enkle rutiner på hvordan vi effektivt kan føre det daglige regnskapet, hvor Relevant Regnskap proaktivt følger oss opp – alt til bedriftens beste. Nå har vi et regnskapsbyrå som er 100% tilstede, er interessert i vår virksomhet og stiller de gode spørsmålene.

Vegard Årsvold

Daglig leder - Solastranden Gård

Jeg har de beste skussmål å gi til gjengen i Relevant Regnskap. Vi har fått en samarbeids- og sparringpartner på økonomi og regnskap som er tilgjengelig til alle tider. De har en bred erfaring og kompetanse innen ulike skatte- avgifts og regnskapsmessige problemstillinger som vi støter på i vår virksomhet og investeringsportefølje.

Leif Andre Skare

CEO – Peritus Advisors / styreverv i en rekke tech- og startup selskap

Jeg er veldig fornøyd med å ha byttet regnskapsfører til Relevant Regnskap hvor jeg får personlig oppfølging og en sparringpartner som er genuint opptatt av min virksomhet og mine problemstillinger.

Erling Kleppa

Investor / CTO – Jasa Holding

Priser

Vi forutsetter høy grad av forutsigbarhet rundt våre honorarer. For typiske regnskaps- og lønnsoppdrag tilbyr vi gjerne fastpris for forhåndsavtalt mandat, for å sikre slik forutsigbarhet. Dette kan vi også tilby for andre nærmere definerte oppdrag. For andre oppdrag tilbyr vi en prismodell basert på utførte arbeidstimer og avregner disse i tett dialog og enighet med våre kunder.

Følg oss i sosiale medier: